18.04.2019, autor: M. Podolak

Emil najlepszy!

Emil Łasocha – uczeń klasy Ia zwyciężył w Konkursie matematycznym im. S. Chróścikowskiego organizowanym przez Instytut Matematyki i Informatyki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Konkurs swoim patronatem objął JM Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie dr hab. inż. Arkadiusz Tofil, prof. PWSZ w Chełmie, w tym roku honorowy patronat objął Prezydent Miasta Chełm -  Jakub Banaszek.

Konkurs ma wprawdzie zasięg regionalny, ale cieszy się dużą renomą i jest uznawany za jeden z najciekawszych i najtrudniejszych. Odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych: KATEGORIA I - uczniowie klasy I i II szkoły ponadgimnazjalnej i KATEGORIA II - uczniowie klasy III i IV szkoły ponadgimnazjalnej.

Jego celem jest popularyzacja matematyki wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych .

Zadaniem uczestników  jest samodzielne rozwiązanie 22 zadań (20 zadań zamkniętych i 2 zadań otwartych).

W tym roku do konkursu przystąpiła rekordowa liczba ponad 200 uczniów z województwa , w tym 15 z naszej szkoły. Poza zwycięzcą, na miejscach punktowanych znaleźli się:

Kategoria I:

Mateusz Janowski, Michał Gontarz, Krystian Sereda, Norbert Szewczak, Adrian Żerebiec, Krzysztof Madej, Patryk Luty, Filip Przyczyna

Kategoria II:

Mateusz Duma, Tymon Gontarz, Paweł Lewkowicz 

Emil zdobył 1 miejsce w I kategorii i otrzymał nagrodę główną 1000 zł.

Gratulujemy serdecznie uczniowi oraz opiekunce całej ekipy Pani Profesor Marii Bubiłek.