25.06.2014, autor:

Egzaminy poprawkowe w roku szkolnym 2013/2014

26 sierpnia 2014 r. - język polski, 

27 sierpnia 2014 r. - matematyka, historia

28 sierpnia 2014 r. - język angielski 

WSZYSTKIE EGZAMINY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ O GODZ. 9:00