08.02.2021, autor: M. Podolak

Dzień bezpiecznego Internetu

9 lutego obchodzony jest Dzień Bezpiecznego Internetu. Jego celem jest promowanie przedsięwzięć na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych. Obecnie wiele naszych działań przeniosło się do sieci, dlatego warto zwrócić szczególną uwagę na przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochronę danych. W tym zakresie możecie również wspierać bliskie Wam osoby starsze.