15.10.2020, autor: B. Hawrylak

Dzień Edukacji Narodowej

W środę, 14 października odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zainaugurowała Pani dyrektor, Bożena Krupa, która podkreśliła, że pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią, kadra pedagogiczna stara się cały czas sumiennie wypełniać swoje edukacyjne obowiązki.

 

Następnie życzenia wszystkim pracownikom oświaty złożyła przewodnicząca Rady Rodziców, p. A. Pasieczna, dziękując im za trud włożony w wychowanie i kształcenie młodzieży.  

Przypieczętowaniem tych życzeń stało się ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych, którzy nareszcie oficjalnie dołączyli do szkolnej społeczności. Złożyli oni uroczyste przyrzeczenie na Sztandar, że będą pilnie wypełniać swoje uczniowskie obowiązki 

oraz dbać o dobre imię Szkoły.

Po skończonej ceremonii przyszedł czas na podziękowania Pani dyrektor oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.  

Ostatnim, ale nie mniej ważnym punktem uroczystych obchodów była część artystyczna, wzruszający koncert  przygotowany  przez młodzież naszego liceum  pod kierunkiem p. Beaty Wasilewskiej- Wnuk, p. Agnieszki Muszyńskiej- Brzyskiej i  p. Katarzyny Kowanek, opiekunki szkolnego Chóru.