15.10.2019, autor: L. Karwan

Dzień Edukacji Narodowej

W poniedziałek, 14 października, odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość rozpoczęła się wystąpieniem przewodniczącego SU Mikołaja Suszka. Życzenia kadrze pedagogicznej złożyła również przewodnicząca Rady Rodziców, p. Agnieszka Pasieczna, dziękując nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży.  

Następnie przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Bożena Krupa życząc wszystkiego co najlepsze i przypominając o ogromnych zadaniach i powinnościach, jakie stoją przed nauczycielami, by przygotować młodzież do życia w zmieniającej się rzeczywistości. Pani Dyrektor podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za stworzenie przyjaznej i niepowtarzalnej atmosfery i doskonałe wyniki oraz ogromny wysiłek włożony w przeniesienie szkoły do nowej lokalizacji, po czym wręczyła nagrody dla wyróżnionych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

 

Kolejnym punktem uroczystych obchodów był montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez klasę 2e pod kierunkiem p. Magdaleny Nizioł z udziałem szkolnego chóru i zespołu pod kierownictwem p. Andrzeja Czernika.

 

Nasi nauczycieli znaleźli się również w gronie wyróżnionych podczas uroczystej gali w Centrum Kultury Filmowej. Nagrodę Prezydenta Miasta Zamość przyznano pani dyrektor Bożenie Krupie, pani wicedyrektor Elżbiecie Grzybek i pani Małgorzacie Twardziszewskiej. Listy gratulacyjne od Prezydenta otrzymali pani Mirosława Podhajny i pan Andrzej Mazurkiewicz, zaś panią Marię Bubiłek za wieloletnią pracę dydaktyczno-wychowawczą i liczne sukcesy edukacyjne uhonorowano statuetką Zasłużony dla Oświaty Zamościa. Uroczyście pożegnano emerytowanych nauczycieli i pracowników: p. Barbarę Kowalczyk i p. Tytusa Czuchaja. 

 

 

Do listy uhonorowanych w tym roku nauczycieli naszej szkoły należy dodać p. Marcina Tomaszewskiego, który otrzymał Nagrodę Kuratora Oświaty w Lublinie oraz p. Renatę Czerwieniec i p. Michała Pałczyńskiego, którzy za długoletnią i owocną pracę otrzymali medale.