16.10.2018, autor: B. Hawrylak

Dzień Edukacji Narodowej

W piątek, 12 października odbyły się w naszej szkole  obchody Dnia Edukacji Narodowej. Uroczystość zainaugurowała Pani dyrektor, Bożena Krupa, która kierując swoje słowa przede wszystkim do pierwszoklasistów, podkreśliła, że w naszej szkole panuje jedyna w swoim rodzaju, niepowtarzalna atmosfera i bycie jej uczniem zobowiązuje do przestrzegania pewnych zasad i kultywowania chlubnych tradycji.

 

Następnie życzenia kadrze pedagogicznej złożyła  przewodnicząca Rady Rodziców, p. Bożena Wieczorek, dziękując nauczycielom za trud włożony w wychowanie i edukację młodzieży.  

Przypieczętowaniem tych życzeń stało się ślubowanie przedstawicieli klas pierwszych, którzy nareszcie zostali oficjalnie włączeni do szkolnej społeczności. Złożyli oni uroczyste przyrzeczenie na Sztandar, że będą pilnie wypełniać swoje obowiązki oraz dbać o dobre imię Szkoły.

Po skończonej ceremonii nadszedł czas na podziękowania Pani dyrektor oraz wręczenie nagród dla wyróżnionych nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.    

Kolejnym punktem uroczystych obchodów była część artystyczna, przygotowana przez p. Beatę Wasilewską-Wnuk i p. Beatę Hawrylak. Uczniowie recytowali wiersze W. Szymborskiej, Tomasza Jastruna, śpiewali piosenki Stanisława Soyki, Jacka Kaczmarskiego, czytali  szkolne wspomnienia znanych poetów, pisarzy, myślicieli oraz dokonali adaptacji scenicznej fragmentu  Ferdydurke Witolda Gombrowicza.

Wielki entuzjazm wzbudziło brawurowe wręcz wykonanie przez szkolny chór Tolerancji S. Soyki, za co należą się szczególne podziękowania opiekunowi utalentowanej młodzieży, ks. Jerzemu Frankiewiczowi.

Ten dzień można uznać za wyjątkowy, radosny, pełen dobrych wrażeń, serdecznych słów i pozytywnych emocji.