17.10.2017, autor: K. Jadacka

Dzień Edukacji Narodowej

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w naszej szkole rozpoczęły się od ślubowania uczniów klas pierwszych. Życzenia wszystkim pierwszoklasistom złożył przewodniczący SU Wiktor Banach, a przemówienie wygłosiła Pani Dyrektor Bożena Krupa życząc wszystkiego co najlepsze i przypominając o ogromnym zadaniach i powinnościach, jakie stawia przed nimi nowa szkoła, słynąca z doskonałych wyników i ambitnej młodzieży. 

 

Następnie głos zabrał Sekretarz Miasta Zamość Pan Marcin Grabski – absolwent naszego Liceum, który odczytał list Prezydenta Andrzeja Wnuka skierowany do nauczycieli. Do życzeń i podziękowań dołączyła się Pani Bożena Wieczorek przewodnicząca Rady Rodziców. 

Pani Dyrektor odczytała życzenia dla nauczycieli przesłane przez kurator Teresę Misiuk oraz podziękowała wszystkim pracownikom szkoły za stworzenie przyjaznej i niepowtarzalnej atmosfery i doskonałe wyniki.

Wręczyła też dyplomy i nagrody. Uczniowie wyrazili swoją wdzięczność poprzez część artystyczną  przygotowaną pod opieką pani Beaty Wasilewskiej-Wnuk.

W imieniu całej społeczności szkolnej, raz jeszcze życzymy wszystkim    nauczycielom spełnienia i sukcesów w tej niełatwej pracy, która zasiewa w nas ziarna     ambicji, ciekawości świata i mobilizuje do zdobywania wykształcenia. Możemy obiecać, że trud wkładany co dnia w kształtowanie nas, nie pójdzie na marne, a także, że słowa patrona naszej szkoły, Jana Zamoyskiego - "takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie" - będziemy zawsze nosić w sercu.