21.11.2012, autor: M. Lis

Działamy w Młodzieżowej Radzie Miasta!

Uczniowie naszego liceum (Żaneta Humenna, Kamila Ćwik, Konrad Kuczyński, Marcin Chodacki) wzięli udział w spotkaniu przedstawicieli zamojskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w sprawie Młodzieżowej Rady Miasta.  Zebranie odbyło się 14.11.2012 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu. Uczniowie chcą, aby Rada działała prężniej i rzeczywiście miała wpływ na różne sprawy dotyczące zamojskiej młodzieży. Oprócz tego zostało przedstawione lubelskie stowarzyszenie „ Sempre a frente”, które prowadzi bezpłatne warsztaty, szkolenia i wymianę młodzieży, dzięki środkom uzyskanym z funduszy unijnych.Na zebraniu w piątek  (16 listopada)  Samorząd Uczniowski ustalił, że do Młodzieżowej Rady Miasta wejdą: Żaneta Humenna, Kamila Ćwik i Wojciech Stąsiek. Zatem, jeżeli macie pomysły i propozycje dla Rady, albo chcecie wziąć udział w warsztatach zgłaszajcie się do nich.