19.05.2024, autor: M. Podolak

Dobra pozycja naszego Liceum

Nasze Liceum otrzymało status Srebrnej Szkoły w rankingu olimpijskim COPTIOSH za wyniki uczniów w olimpiadach historyczno-społecznych w ubiegłym roku szkolnym. Przypomnijmy, że mieliśmy laureatkę i finalistkę Olimpiady Wiedzy o Prawie oraz finalistę Olimpiady Wiedzy o III RP.

Natomiast w ogólnopolskim rankingu liceów ogłoszonym przez portal Wasza Edukacja nasza szkoła znalazła się na 252 pozycji w Polsce, osiągając zdecydowanie najlepszy wynik spośród liceów publicznych Zamościa.

Podczas sporządzania rankingu liceów, uwzględniono różnorodne kryteria, aby zapewnić obiektywne i wszechstronne podejście. Na liście uwzględniono wyniki egzaminów maturalnych zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym oraz osiągnięcia w ogólnokrajowych olimpiadach przedmiotowych.