05.04.2014, autor: P. Adamowicz

Debata

W związku z coraz niższą frekwencją wyborczą w Polsce 4 kwietnia 2014r. od godziny 11:50  odbyła się debata społeczności uczniowskiej I Liceum Ogólnokształcącego w Zamościu zorganizowana przez uczniów klas Ih i If.

 

 

Uczestnikami były delegacje klas pierwszych. Gośćmi debaty byli asystenci posła do Parlamentu Europejskiego naszego regionu Arkadiusza Bratkowskiego: pani Agnieszka Mikuła i Michał Marciniak; pani dyrektor Agata Waszek oraz przedstawiciel Młodzieżowej Rady Miasta Żaneta Humenna.

 

 

Po przywitaniu gości i otwarciu debaty, przedstawione zostały jej zasady. Uczestnicy podzielili się na siedem grup. W każdej z nich został wybrany lider, który w krótkiej prezentacji grupy miał przedstawić całą pracę. Uczniowie mieli  do wyboru siedem postulatów lub możliwość opracowania swojego. Każda z grup w ciągu 10 minut  miała za zadanie wyszukać jak najwięcej „za” i „przeciw” do każdego pomysłu po czym odbywało się głosowanie.

Oto postulaty wszystkich grup:

Grupa I - postulat: Obowiązek konstytucyjny chodzenia na wybory.

Grupa II - postulat: Nagradzanie biorących udział w wyborach.

Grupa III - postulat: Głosowanie listem pocztowym, e-mailem, czy sms-em.

Grupa IV - postulat: Lekcje, debaty, kampanie medialne.

Grupa V - postulat: kampania społeczna mobilizująca polityków do wywiązywania się z obietnic wyborczych.

Grupa VI - postulat: promowanie, pokazywanie osób znanych biorących udział w wyborach (aktorzy, sportowcy, autorytety naukowe).

Grupa VII - postulat: wzmocnienie prawa wyborczego.

Ze wszystkich postulatów przyjętych zostały 3. Sukces odniosły grupy: 4, 5 i 7. Dzięki opracowanym argumentom toczyła się  dyskusja dzięki, której debata była bardzo ciekawa.

Po głosowaniu o wypowiedź poproszony został Pan Michał Marciniak. Przybliżył on wszystkim zebranym tematykę wyborów do Parlamentu Europejskiego.  Debata została zamknięta, goście pożegnani, a uczniowie wrócili z powrotem na lekcje. Debatę przygotowały i prowadziły: Marika Hajduk z 1h i Karolina Kowalczuk z 1f  pod kierunkiem Pani Agnieszki Niańko i Pauliny Adamowicz. Projekt zorganizowany jest przez Kancelarię Sejmu, CEO, MEN w ramach XX sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży 1 czerwca 2014r.