17.05.2020, autor: A. Szczygieł

Dar na stulecie urodzin Jana Pawła II - Poznawanie osoby, życia, myśli, nauczania Jana Pawła II poprzez projekt edukacyjny i tworzenie banku darów duchowych.

Uczniowie z klas 1D, 1e, 2D, 2F, 2G, 2H, 2I pracując zdalnie w małych grupach nie tylko poznawali Papieża poprzez szukanie materiałów w zasobach Internetu, czy archiwach rodzinnych, ale też tworzyli w technologii informacyjnej własne prezentacje multimedialne, plakaty, filmy, tapety na smartfony, które w ciekawy, bliski młodym ludziom sposób przybliżały postać Świętego. Często skupiali się na jakimś szczególnym aspekcie posługi Jana Pawła II chcąc czerpać inspirację dla własnej drogi życiowej. Jednocześnie starali się tworzyć bank przykładowych pomysłów – dobrych czynów, jako urodzinowych darów dla Ojca Świętego motywujących do pozytywnego działania w środowisku. Wielu z nich złożyło także własne osobiste dary duchowe z okazji setnych urodzin Jana Pawła II. Ponadto zmagali się z internetowym quizem oraz rozwiązywali test o Janie Pawle II.

Pracując w grupach mieli możliwość doświadczyć radości spotkania sie z rówieśnikami , ale też doskonalili kreatywne rozwiązywanie problemów, umiejętność samodzielnego docierania do informacji, dokonywania ich selekcji, syntezy oraz wartościowania, rzetelnego korzystania ze źródeł, a zwłaszcza umiejętność współpracy w grupie, tak cenną na współczesnym rynku pracy. Byli też przez swoją pracę inspiracją dla innych osób z najbliższego otoczenia do czynienia dobra na miarę własnych możliwości.

 

Poprzez te działania włączyliśmy się do ogólnopolskiego projektu „Dar na 100-lecie Jana Pawła II”. Wszystkie dokonania mają być spisane w księdze, która zostanie złożona 18 maja 2020 w Centrum św. Jana Pawła II w Krakowie jako wotum - duchowy pomnik z serc i umysłów Polaków, nasz dar na 100-lecie urodzin Jana Pawła II.

 

https://darna100.pl/dolacz-do-projektu/#mapainicjatyw

 

Przykładowe prace:

 

https://1lozam-my.sharepoint.com/personal/u2018g19_office365_1lo_com_pl/Documents/Pliki%20z%20czat%C3%B3w%20w%20aplikacji%20Microsoft%20Teams/Untitled%203_2020_05_16_15_17_03.mp4

 

https://prezi.com/view/YTdALRQmM9fgNrfU7PP3