19.01.2012, autor: B. Krupa

Czas podsumowań

Dobiega końca I półrocze roku szkolnego 2011/2012. Nauczyciele wystawiają oceny semestralne, każdy z uczniów wylicza średnią tych ocen albo niekoniecznie średnią… W każdym razie, kończące się półrocze jest także okazją do podsumowania pracy szkolnego Wolontariatu. Oto najważniejsze inicjatywy, przeprowadzone pod czujnym okiem Pani Pedagog Bożeny Krupy:
1) Na przełomie października i listopada 2011 r. w specjalnym, dwuetapowym szkoleniu zorganizowanym przez Zamojskie Centrum Wolontariatu uczestniczyło 9 osób z naszej szkoły. Szkolenie miało miejsce w Osiedlowym Domu Kultury „Okrąglak” w Zamościu, jego celem było przekazanie podstawowej wiedzy na temat formy i metod pracy wolontariusza
2) W dniach od 7 do 9 listopada 2011 r. w szkoleniu „Aktywni z natury – inkubator wolontariatu” brało udział 10 uczniów. Celem kursu był wzrost wiedzy uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych na temat funkcjonowania organizacji pozarządowych, aktywności obywatelskiej i wolontariatu.
3) Przez całe półrocze kilkanaście osób z I Liceum aktywnie wspierało wszystkich chorych, znajdujących się na Oddziale Paliatywnym oraz Opiekuńczo – Leczniczym Zamojskiego Szpitala Niepublicznego. Praca wolontariuszy polegała na wspólnym spędzaniu czasu z chorymi, rozmowie, pomaganiu w codziennych czynnościach oraz wspieraniu modlitwą.
4) Uczniowie naszej szkoły brali udział w dwóch wielkich akcjach zbierania żywności w zamojskich supermarketach: „Podziel się posiłkiem” (23-24 września 2011 r.) oraz Świątecznej Zbiórce Żywności (2-4 grudnia 2011 r.). Zebraną żywność przekazano do Banku Żywności. W obu akcjach wzięło udział ok. 30 uczniów.
5) 6 grudnia 2011 r. szkolny wolontariat przeprowadził Mikołajki w zamojskim Domu Dziecka i Pogotowiu Opiekuńczym. Przy współpracy Samorządu Uczniowskiego przygotowano łącznie 36 imiennych paczek dla dzieci.
6) 22 grudnia 2011 r. wolontariusze, pracujący w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej przygotowali wystrój świąteczny dla wszystkich przebywających tam pacjentów. Dla każdego pacjenta wykonano świąteczny stroik.
7) 23 grudnia 2011 r. wolontariusze naszej szkoły zorganizowali wigilię dla wszystkich pacjentów przebywających w NZOZ na Oddziale Opieki Długoterminowej. W ten sposób sprawili, że żaden z chorych nie czuł się samotny w te wyjątkowe świąteczne dni.
8) Cała szkoła włączyła się w akcję zbierania plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuniach. Udało się nam zebrać cztery 35-litrowe worki!

Szkolny wolontariat wyraża nadzieję, że przy wsparciu i zainteresowaniu wszystkich uczniów kolejne półrocze zaowocuje w jeszcze więcej inicjatyw.