27.11.2012, autor: M. Twardziszewska

„Chcę być sobą – nie biorę”

20 listopada uczniowie naszej szkoły wzięli udział w programie profilaktyczno  - wychowawczym pt. „Chcę być sobą – nie biorę”. Spotkanie ze specjalistami ze Studia Profilaktyki Społecznej pozwoliło młodzieży zapoznać się z problematyką uzależnień od narkotyków, dopalaczy, leków, napojów energetycznych. Prowadzący mówili o zagrożeniach związanych z zażywaniem substancji psychoaktywnych i odpowiedzialności karnej nieletnich.