18.06.2020, autor: M. Podolak

Certyfikat „Szkoła z Życiem”

Fundacja DKMS przyznała naszej Szkole certyfikat „Szkoła z Życiem” za zaangażowanie w projekt #KOMÓRKOMANIA, którego celem jest propagowanie wiedzy o nowotworach krwi oraz pozyskiwanie dawców komórek macierzystych. „Dyplom Pedagoga z Życiem” przyznano Pani Profesor Agnieszce Niańko za koordynację działań w ramach akcji.