04.11.2012, autor: L. Karwan

CLICKONMANIAC Clickon4

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów klas pierwszych i drugich szkół ponadgimnazjalnych organizowany przez Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Zamość oraz Wydawnictwa Express Publishing.

Zainteresowani uczniowie proszeni są o zgłoszenie udziału do swoich nauczycieli j. angielskiego do 7 grudnia 2012r.

I etap (szkolny) – 14.12.2012r. godz.14.00 - czas trwania konkursu 60 minut
II etap (międzyszkolny / powiatowy)  – 1.03.2013r. - godz.14.00 (piątek) czas trwania konkursu 60 minut, o miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni po ustaleniu dokładnej liczby uczestników. Ogłoszenie wyników – do 7 dni po konkursie na stronie internetowej

III etap (wojewódzki)  – Gimnazjum Nr 5 im. Sybiraków w Zamościu - 27.04.2013r. - (sobota) czas trwania konkursu 90 minut godzina 9.30 wszyscy finaliści ze wszystkich poziomów. Ogłoszenie wyników – do 7 dni po konkursie na naszej stronie internetowej
Rozdanie nagród – termin do ustalenia - uroczystość w siedzibie Prezydenta (Ratusz sala Consulatus - I piętro)

Nagrody rzeczowe, ufundowane są przez  firmę Egis wyłącznego przedstawiciela Express Publishing w Polsce!!! Ponadto, pamiątkowe zdjęcia, które ukażą się na naszej stronie internetowej.

UWAGA!!!
Odbiór nagrody możliwy jest tylko w dniu rozdania nagród przez uczestnika/prawnego opiekuna lub wydelegowanego nauczyciela ze szkoły. W przeciwnym wypadku nagrody przechodzą na poczet przyszłorocznej edycji konkursu.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie internetowej www.clickonmaniac.pl

koordynator konkursu w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu nauczyciel j. angielskiego p. Luiza Karwan

 

ZAKRES MATERIAŁU (forma zadań konkursowych)

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Click on 4

Zalecane materiały:

Seria podręczników wydawnictwa Express Publishing dla szkół gimnazjalnych:

Click on 4

Blockbuster 4

Access 4

Grammarway 4

Practice Tests for the FCE

GRAMATYKA

wszystkie czasy

zdania warunkowe: typ 0, 1

przedimek określony: the

czasowniki złożone: break, build, call, bring, carry, come, die, do, draw, give, go, fall, feel, get

czasowniki modalne + aspekt „perfect” czasowników modalnych oraz występujące w funkcji przypuszczenia

used to/would

stopniowanie przymiotników

too/enough

gerund/bezokolicznik

kolejność przymiotnika w zdaniu

strona bierna

zdania relatywne

mowa zależna

„have” w formie kauzatywnej

rzeczowniki policzalne/niepoliczalne

any, no, a lot of, much, many, (a) little, (a) few

SŁOWNICTWO:

rodzaje domów, meble, urządzenia domowe

wakacje, pogoda, podróże, środki transportu

wygląd zewnętrzny, charakter, uczucia

edukacja

zdrowie, problemy zdrowotne

ochrona środowiska, gatunki zagrożone

technologia, komputery, wynalazki

zakupy, ubrania, usługi

jedzenie, sposoby gotowania, narzędzia, smaki

KOMUNIKACJA:

wynajem mieszkania

zamawianie usług

przedstawianie ludzi

kupowanie biletu

rezerwowanie hotelu

reagowanie na wiadomości

opisywanie ludzi

wyrażanie preferencji

dawanie rad, spekulowanie, podejmowanie decyzji

zgadywanie, opisywanie symptomów, objawów (u lekarza)

wyrażanie opinii

sugerowanie

narzekanie, składanie skarg

zgłaszanie zagubionej rzeczy

kupowanie, wymiana artykułów

dawanie instrukcji

wyrażanie chęci, bądź odmowa wykonania jakiejś czynności

rodzaje zadań Click on 1 - 4

słuchanie

prawda/fałsz, test wyboru, uzupełnianie luk

czytanie

prawda/fałsz, test wyboru, dopasowywanie informacji do podanych elementów tekstu

gramatyka

test wyboru, poprawianie błędów, uzupełnianie zdań, parafraza konstrukcji gramatycznej

słownictwo

wstawianie podanych wyrazów w zdania, słowotwórstwo, uzupełnianie luk brakującym wyrazem, test wyboru

komunikacja

test wyboru, pisanie krótkich dialogów, uzupełnianie dialogów, reagowanie w konkretnej sytuacji, tłumaczenie zdań na język angielski