23.06.2022, autor: M. Podolak

Brązowa tarcza w Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności RP

Nasze Liceum otrzymało zaszczytny tytuł BRĄZOWEJ EUROPEJSKIEJ SZKOŁY PRAWORZĄDNOŚCI RP oraz prawo do posługiwania się znakiem brązowej tarczy. Jesteśmy jedyną szkołą z terenu Zamojszczyzny, która znalazła się w Rankingu Olimpijskim Europejskich Szkół Praworządności, czyli wykazie szkół, w których edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie. Wysoka lokata wynika z faktu, że w roku szkolnym 2020/21 mieliśmy 2 finalistów olimpiad centralnych z wyżej wymienionych dziedzin. Opiekunką uczniów była Pani Profesor Paulina Adamowicz.