13.01.2014, autor: M. Podolak

Bliżej Uniwersytetu

Nasze Liceum podpisało porozumienie o współpracy z Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS. Na mocy porozumienia nasi uczniowie będą mieli możliwość uczestniczenia w wykładach i konferencjach organizowanych przez WFiS. Przygotowane zostaną specjalne warsztaty tematyczne z udziałem pracowników Wydziału. Odbędą się spotkania ze studentami i kadrą WFiS w celu podjęcia wspólnych projektów naukowo-edukacyjnych. Młodzież będzie miała okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną i pracami badawczymi Wydziału i świadomie wybrać kierunek studiów.