27.11.2017, autor: L. Mielniczuk

Bliskie spotkania z chemią

W ramach współpracy między I Liceum i Zespołem Szkół Społecznych w Zamościu 17 listopada w naszej szkole odbyły się zajęcia z chemii dla uczniów klas drugich Gimnazjum Społecznego. Spotkanie poprowadził nauczyciel I LO, profesor oświaty - pan Włodzimierz Kuśmierczuk, który od kilku lat organizuje Kuźnię chemiczną, czyli zajęcia dla młodzieży szczególnie uzdolnionej w tej dziedzinie.

Zajęcia dla gimnazjalistów miały formę wykładu ilustrowanego pokazem doświadczeń, ich tematyka koncentrowała się wokół kwasów i zasad. O zainteresowaniu eksperymentami chemicznymi świadczyła żywa reakcja uczniów i zadawane pytania. Nasza szkoła może pochwalić się pracownią chemiczną z prawdziwego zdarzenia. Mamy warunki nie tylko do przeprowadzenia wszystkich doświadczeń programowych dla liceum, ale także do przygotowania uczniów do zadań z części laboratoryjnej olimpiady chemicznej.