09.12.2019, autor: I. Zych-Wężyk

Bartłomiej Jaworski „Liderem Wiedzy i Ochrony Środowiska”

W Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, w dniu 4 grudnia 2019 r.  odbyła się wojewódzka gala wręczenia stypendiów, pozyskanych w ramach Programu Stypendialnego „Lider Wiedzy i Ochrony Środowiska”, zrealizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Lublinie wraz z Kuratorium Oświaty w Lublinie.  Program adresowany był do uczniów i nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) szkół ponadpodstawowych z województwa lubelskiego.

I Liceum Ogólnokształcące podczas uroczystości reprezentował stypendysta - uczeń klasy 3i Bartłomiej Jaworski,  opiekun dydaktyczny ucznia - nauczyciel chemii Iwona Zych-Wężyk,  wicedyrektor Grzegorz Nogas oraz nauczyciel biologii Krzysztof Bałuka. 

W ramach programu uczniowie pod opieką nauczycieli (opiekunów dydaktycznych) mieli do wykonania wiele zadań i aktywności związanych z ochroną środowiska, ekologią i edukacją przyrodniczą. Uczniowie zdobywali punkty również za edukację szkolną z przedmiotów przyrodniczych, udział w olimpiadach i konkursach oraz za promocję programów proekologicznych w społecznościach lokalnych. Warunkiem otrzymania stypendium przez ucznia było spełnienie wymagań zawartych w regulaminie programu i zdobycie minimum 50 punktów. Bartek odniósł ogromny sukces, jako jeden z nielicznych stypendystów za swoje działania proekologiczne zdobył ponad dwukrotnie wyższą liczbę punktów a do jego działań podczas uroczystości wielokrotnie odwoływała się komisja. 

Podczas uroczystej gali Bartłomiej Jaworski otrzymał z rąk Lubelskiego Kuratora Oświaty p. Teresy Misiuk, Dyrektora zamojskiej Delegatury Kuratora Oświaty w  Lublinie p. Moniki Żur oraz Wiceprezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie p. Grzegorza Grzywaczewskiego specjalny certyfikat i dyplom potwierdzający otrzymanie stypendium. 

Gratulujemy Bartkowi uzyskanego tytułu ,,Lidera wiedzy i ochrony środowiska’’ oraz nagrody – stypendium. 

Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy pomagali i wspierali Bartka w jego działaniach.

https://www.kuratorium.lublin.pl/?akc=akt&op=szcz&id=10330