03.12.2014, autor: R. Sawoniewicz

Archipelag Skarbów

W dniach 19 i 20 listopada uczniowie pięciu klas pierwszych uczestniczyli w zajęciach warsztatowych będących częścią programu profilaktycznego „Archipelag Skarbów”. Program miał urozmaiconą i bardzo atrakcyjną formę, co wielu uczestników zachęciło do aktywnego uczestniczenia a także pozwoliło przyswoić przekazywane w nim treści.

Tematem głównym programu była miłość – uczniowie poznawali różne jej oblicza i wymiary (emocjonalne, duchowe, relacyjne, fizyczne). Prowadzący zajęcia starali się ukazać zarówno pozytywną, jak i negatywną (potencjalnie zagrażającą, niszczącą) siłę uczuć i emocji, by dać większą samoświadomość i umiejętność kierowania sobą, swoimi wyborami.  Celem  programu było przede wszystkim wzbudzenie motywacji do pracy nad własnym rozwojem - w sferze budowania dojrzałych więzi, ukazanie takich postaw, które zwiększają szanse przeżycia prawdziwej i trwałej miłości, a także podważenie utrwalonych w pop-kulturze, często szkodliwych mitów na temat miłości i seksualności.

 

Elementem Programu było spotkanie dla rodziców uczniów, którzy uczestniczyli w warsztatach oraz dla nauczycieli. Ich celem było zachęcenie dorosłych do rozmów z młodzieżą na ważne dla nich tematy dotyczące miłości, rozwoju więzi, seksualności, by wspierać w trudnych momentach, zachęcać do odpowiedzialnych i dobrych wyborów.