18.12.2016, autor: P. Linek

Animatorki Kultury

16 grudnia, w sali Centrum Kultury Filmowej w Zamościu, podczas uroczystej gali stanowiącej podsumowanie roku kultury zamojskiej, Panie Alicja Kamińska i Magdalena Podolak z Biblioteki I LO otrzymały tytuł oraz statuetkę Animatora Kultury Zamościa 2016. Nagrodę przyznał i wręczył osobiście Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk, w uznaniu za twórcze uczestnictwo w życiu kulturalnym Zamościa, wzbogacanie i promowanie jego dorobku oraz podejmowanie inicjatywy na rzecz kreowania współczesnego oblicza kultury. Serdecznie gratulujemy!

Zdjęcia pochodzą ze strony Nowego Kuriera Zamojskiego.