22.09.2010, autor: M. Twardziszewska

Aktywni to my

Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie obywatelskim „Aktywni to my” finansowanym z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, realizowanym przez Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu. Koordynatorami projektu w szkole są: prof. Anna Szyszka i prof. Paulina Adamowicz.

17 września 2010 r. w ramach projektu Aktywni to MY! w murach naszego liceum odbyły się spotkania z politologiem Markiem Przyczyną na temat procesu wyborczego. Wykładowca posługując się prezentacją multimedialną, przedstawił teorię dotyczącą wyborów. Punktem odniesienia uczynił zbliżające się wybory samorządowe. Celem spotkania było przygotowanie młodzieży do udziału w życiu publicznym i uczenie odpowiedzialności za kształt państwa. Uczniowie naszej szkoły wykazali się dużą aktywnością, chętnie wchodzili w dialog z gościem i odpowiadali na zadawane pytania. 
Projekt w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich w 2010 roku
„Aktywni – to MY”
Cel projektu:
Kształtowanie wiedzy i umiejętności pozwalających na aktywne uczestnictwo w życiu publicznym, poprzez wzmacnianie świadomości społecznej i obywatelskiej, np.:
- udział w debatach publicznych,
- konsultacjach społecznych,
- udział w wyborach,
- wolontariat,
- filantropię,
- członkostwo w stowarzyszeniach,
- edukacja i promocja w zakresie praw obywateli i obowiązków służb publicznych w kwestii dostępu do informacji publicznej (w tym także upowszechniania w społeczeństwie nawyku wykorzystania publicznych usług i treści udostępnianych w formie elektronicznej), aktywizacja kobiet do pełnienia istotnych ról społecznych w życiu publicznym.
Projekt ma służyć uświadomieniu roli, jaką spełnia aktywny udział w życiu społecznym i publicznym młodzieży w wieku wyborczym.
Uczestnicy mają zapewniony udział w procesie przygotowania kampanii wyborczej, wyłaniania kandydatów, "walki" przedwyborczej, przygotowania i przeprowadzenia wyborów. Realizowany projekt będzie symulacją lokalnych wyborów samorządowych.