18.02.2011, autor: SU

Akcja charytatywna

W przyszłym tygodniu, w naszej Szkole, będzie miała miejsce charytatywna sprzedaż zeszytów na rzecz Hospicjum Santa Galla w Łabuńkach. Spotkanie informacyjne na temat akcji dla przewodniczących klas I i II odbędzie się 21.02.2011 (poniedziałek) o godz. 10:35 w auli szkolnej.