03.02.2019, autor: A. Niańko

Akademia Nowoczesnego Patriotyzmu

W piątek 1 lutego w auli I LO odbyły się warsztaty edukacyjne zorganizowane w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu. Mimo że jest to już kolejna edycja, Akademia po raz pierwszy zagościła w naszym liceum. W projekt zaangażowali się uczniowie klas I h, a ich działania wspiera Pani Agnieszka Niańko. Akademia realizowana jest w odpowiedzi na problem niskiego poziomu zaangażowania młodych ludzi w działalność na rzecz dobra wspólnego i słabej świadomości wpływu na otaczającą rzeczywistość.

Po wykładzie wprowadzającym uczniowie wzięli udział w symulacji, podczas której wcielili się w rolę posłów pięciu fikcyjnych ugrupowań. Członkowie każdej z nich otrzymali dokument programowy, który zawierał ogólną wizję państwa charakterystyczną dla każdej z partii oraz wypływający z niej pakiet konkretnych postulatów politycznych.

Celem symulacji nie była dyskusja o poglądach ani udowadnianie, która ideologia jest lepsza. Główną ideą gry było pokazanie mechanizmów demokracji, nie tyle od strony teorii, ale praktyki. Młodzież mogła przekonać się, że kuluarowe negocjacje często dalekie są od wzniosłych idei i programów deklarowanych przez partie. 

 

Warsztaty poprowadziła koordynatorka projektu Pani Michalina Kozik.