29.03.2021, autor: I. Kicińska

Absolwentka I LO opowiada o pracy nad nowotworami

19.03.2021 r. w ramach koła biologicznego nasza absolwentka Aleksandra Tomasik zapoznała uczniów z metodyką pracy w Katedrze Wirusologii i Immunologii UMCS.

Ola jest studentką 5 roku biotechnologii medycznej. Obecnie, pod opieką pani Iwony Kicińskiej, odbywa w naszym liceum praktykę.

W ramach spotkania z naszą absolwentką uczniowie zostali zapoznani z aktualną tematyką badawczą Katedry Wirusologii i Immunologii (m.in. biologia nowotworów, diagnostyka chorób genetycznych, biochemia kliniczna i wirusologia lekarska) oraz jej wyposażeniem. Dowiedzieli się czym jest kostniakomięsak oraz jakie są rodzaje linii komórkowych, na których prowadzone są badania. Były to kolejne zajęcia o tematyce związanej z hodowlami „in vitro”. Wcześniej, licealiści uczestniczyli w wirtualnych laboratoriach w Katedrze Biologii Komórki UMCS i poznali metody hodowli roślin w szkle. 

Spotkanie ze studentką było okazją do przybliżenia uczniom oferty naukowo-dydaktycznej Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS, co w przyszłości powinno ułatwić im wybór kierunku dalszego kształcenia.