23.11.2020, autor: M. Borowska

20 stypendystów. Przyznano Stypendium im. Bolesława Hassa

W naszym liceum uczniowie otrzymują wyjątkowe wsparcie finansowe – stypendium, którego patronem jest wieloletni Dyrektor I LO Bolesław Hass. W tym roku już po raz kolejny Szkolna Komisja Stypendialna przyznała je 20 uzdolnionym uczniom. Warto zaznaczyć, że stypendium to otrzymują już uczniowie klas pierwszych za osiągnięcia w szkole podstawowej. Na czele listy stypendystów znaleźli się: uczeń klasy 2d - laureat Ogólnopolskiego Konkursu Multitest z chemii i finalista Wojewódzkiego Konkursu „Z chemią za Pan brat” oraz uczennica klasy 3i - finalistka Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ w Krakowie i Wojewódzkiego Konkursu „Z chemią za Pan brat”, a także finaliści Olimpiady Fizycznej, Olimpiady Historycznej, konkursów informatycznych, uczniowie klas pierwszych - finaliści konkursów kuratoryjnych, utalentowani sportowcy i muzycy oraz społecznicy. Dzięki uzyskiwanemu co miesiąc, przez cały rok szkolny finansowemu wsparciu uczniowie Ci mogą rozwijać swoje pasje i talenty.

Stypendium ufundował pan Bogusław Hass prezes Spółki BETASOAP w celu wspierania rozwoju naukowego i osobistego uzdolnionych uczniów I LO i jest przyznawane od 2013 roku.  Warunkiem uzyskania stypendium są osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych, wysokie wyniki w nauce, wzorowe zachowanie oraz zaangażowanie w życie szkoły i środowiska lokalnego. Mamy nadzieję, że stypendium zmotywuje uczniów do dalszej owocnej pracy, jest bowiem pewnym zobowiązaniem wobec pamięci długoletniego Dyrektora I LO – człowieka całym sercem oddanego Szkole i młodzieży. 

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

 

NOWY KURIER ZAMOJSKI