23.12.2021, autor: I LO

 

 

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Pana Profesora Juliana Małkowicza

emerytowanego nauczyciela  naszego Liceum.

 

Pan Profesor przez długie lata wykładał tajniki matematyki, miał ścisły umysł, ale duszę humanisty i miłośnika sztuki. Szczególnie bliska Jego sercu była muzyka, swoją pasję dzielił z uczniami - prowadził chór szkolny „Echo Roztocza”.

       Nawet po zakończeniu pracy zawodowej żywo interesował się szkołą i losami swoich wychowanków.

 

Nabożeństwo pogrzebowe zostanie odprawione

27 grudnia 2021 r. o godz. 12

w Kościele Świętej Bożej Opatrzności w Zamościu.

 

Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Dyrekcja i Społeczność I Liceum Ogólnokształcącego