28.02.2011, autor: A. Nowak

XIII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie - II etap Olimpiady

26 lutego 2011 roku został przeprowadzony w siedzibie Komitetu Okręgowego XIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie II etap Olimpiady. Gościliśmy 32 finalistów ze szkół województwa lubelskiego i podkarpackiego.  Dwuetapowe zawody pisemne obejmowały test z zakresu prawa, a po przerwie obiadowej uczestnicy odnieśli się do tematu: „Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – zasady wyboru i status prawny posłów, kadencja, organizacja wewnętrzna, funkcje i zadania” w formie wypracowania. Jury konkursu, w składzie: Zygmunt Kamiński – przewodniczący; Profesor zw. dr hab. Henryk Chałupczak – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu; Dr Kazimierz Chrzanowski – adiunkt - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu; Dorota Hildebrand - Mrowiec Sędzia Sądu Rejonowego – prawnik; Bogdan Leszczuk - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli; Maria Kaliszczuk - Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Michał Pałczyński - nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu; Paulina Adamowicz – nauczyciel WOS w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, wyłoniła trójkę laureatów, którzy przystąpią do zmagań w etapie centralnym 26 marca 2011 roku w Ostrołęce. 
Po przeliczeniu punktów uzyskanych z obu części Olimpiady komisja ogłosiła: I miejsce – Agata Lizak - II Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Nr 1 im. Janusza Korczaka w Łańcucie, II miejsce Arkadiusz Legieć - I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu, III miejsce – Adrianna Otłowska I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego w Zamościu.
Laureaci i finaliści oprócz zaświadczeń i pamiątkowych dyplomów zostali nagrodzeni nagrodami rzeczowymi i książkami dzięki hojności sponsorów. 
W imieniu Komitetu Okręgowego Olimpiady dziękuję Panu Prezydentowi Miasta Zamość – Marcinowi Zamoyskiemu i Panu Wójtowi Gminy Zamość – Panu Ryszardowi Gliwińskiemu za nagrody książkowe i materiały promocyjne o mieście i gminie Zamość dla wszystkich uczestników Olimpiady. Szczególne podziękowania kieruję dla Pani Notariusz Barbary Soboń, która już po raz drugi sponsorowała Olimpiadę i POLISA ŻYCIE w Zamościu za wsparcie finansowe przeznaczone na zakup nagród książkowych i przygotowanie poczęstunku dla uczestników Olimpiady oraz dyrekcji I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego w Zamościu za nagrody rzeczowe przekazane na rzecz laureatów i finalistów Na ręce Przewodniczącego Komitetu wpłynęły podziękowania od uczestników za doskonałą organizację i serdeczne przyjęcie olimpijczyków i ich opiekunów.