20.02.2020, autor: M. Twardziszewska

Wyróżnienie dla Natana

Uczeń naszej szkoły, Natan Dorosz (1CG) otrzymał wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym „Tęcza” organizowany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie” w Warszawie. Konkurs jest przeprowadzany przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jego główne założenia to  szerzenie wśród młodzieży wiedzy o regionie, propagowanie polskiej przyrody, tradycji, obrzędów, zabytków jako wartości ponadnarodowych i rozwijanie wrażliwości estetycznej.

Serdecznie gratulujemy!