04.12.2013, autor: M. Podolak

Wyróżnieni za aktywność i solidarność

III edycja Gali Aktywnych i Solidarnych odbyła się 3 grudnia w Sali Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Celem Gali jest wyróżnienie osób niepełnosprawnych , które osiągnęły sukcesy w różnych sferach życia, a także promowanie wolontariuszy.

 

Decyzją Kapituły Gali nagrodę w kategorii: najbardziej solidarni i odpowiedzialni wolontariusze, których praca na rzecz osób z niepełnosprawnością zasługuje na najwyższe uznanie i stanowi wzór do naśladowania otrzymali wolontariusze z naszej szkoły pod opieką Pani Marii Bubiłek. Wyróżnieni otrzymali podziękowania i pamiątkowe dyplomy, a także nagrodę w postaci drukarki. 

 

W uroczystościach uczestniczyła reprezentująca Dyrekcję szkoły Pani Wicedyrektor Agata Waszek, koordynatorka przedsięwzięć Pani Maria Bubiłek i delegacja wolontariuszy.