18.05.2024, autor: P. Stańczak

Warsztaty medyczne w NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu oraz w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Działu Krwiolecznictwa Szpitala JPII w Zamościu

14 maja 2024 r. uczniowie klasy 3g uczestniczyli w warsztatach medycznych w Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej Nu-MED  oraz w Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Działu Krwiolecznictwa Szpitala JPII w Zamościu.

Tematyka zajęć obejmowała następujące zagadnienia: podstawy immunologii transfuzjologicznej i zasady dobierania krwi oraz jej składników dla pacjentów, głównych układów czerwonokrwinkowych, zasad dobierania krwi i jej składników dla pacjentów, rozdziału krwi na frakcje, badania krwi i konfliktów po przetoczeniowych. 

 

Młodzież naszej szkoły miała okazję pogłębić swoją wiedzę na temat diagnostyki, mechanizmu powstawania, leczenia i profilaktyki chorób nowotworowych. Uczniowie mogli zobaczyć pracownie akceleratorów, tomografii komputerowej, modelarni i pracowni brachyterapii. RADIOTERAPIA to terapia z wykorzystaniem promieniowania jonizującego jako jedna z trzech podstawowych metod leczenia nowotworów może stanowić zarówno etap leczenia radykalnego, jak i element leczenia paliatywnego.  W postępowaniu radykalnym radioterapia jest wykorzystywana jako samodzielna metoda leczenia lub jako część wieloetapowego procesu połączonego z leczeniem chirurgicznym i systemowym, czyli chemioterapią, hormonoterapią oraz immunoterapią. W pewnych sytuacjach klinicznych znajduje zastosowanie również tzw. radioterapia stereotaktyczna i radiochirurgia. Natomiast w leczeniu paliatywnym, objawowym terapia ma za zadanie zmniejszenie dolegliwości choroby w tym głownie bólu.

Modelarnia to pomieszczenie, w którym wykonuje się głównie unieruchomienia dla pacjentów: typu maski do napromieniania w obszarze głowy i głowy z szyją. Maski wykonuje się z termoplastycznego tworzywa rozgrzewanego w łaźni z ciepłą wodą. Maska po wymodelowaniu na pacjencie zastyga i tak uformowana na kształt pacjenta jest stosowana do planowania, a później do prowadzenia codziennych sesji napromieniania. W modelarni wylewa się również osłony indywidualne dla pacjentów napromienianych wiązką elektronów. 

System unieruchomień pacjenta jest to system, który zawiera podstawki stosowane przy różnych lokalizacjach napromieniania. Pacjent jest na nich układany przed TK do planowania leczenia w pozycji względnie dla niego wygodnej, natomiast stabilnej dla prowadzących leczenie. Pozycja ta ma być odtwarzalna i powtarzana dla danego pacjenta przy każdym napromienianiu na akceleratorze i zapewniać precyzję terapii.

Brachyterapia jest techniką leczenia w radioterapii, polegająca na bezpośrednim napromienianiu komórek nowotworowych poprzez umieszczenie źródła promieniowania (pierwiastka promieniotwórczego) bezpośrednio w zmianie chorobowej (w guzie) lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

 

Warsztaty prowadzili Pani mgr Agnieszka Skiba - Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii, Pani mgr Agata Surmach-Wójcicka koordynator ds. administracji; rzecznik prasowy NU-MED oraz Pani mgr Monika Stańczak kierownik Pracowni Immunologii Transfuzjologicznej Działu Krwiolecznictwa Szpitala JPII w Zamościu.