09.09.2013, autor: K. Bałabuch

Wakacyjne praktyki dziennikarskie

Kilkoro uczniów z naszej szkoły w wakacje odbyło praktyki dziennikarskie w lokalnych gazetach.

Kinga Piwińska (IIIE), Karolina Kamińska (IIIE), Mateusz Wojda (IIF) oraz Justyna Kudyk odbyli praktyki w „Kronice Tygodnia”, zaś Katarzyna Bałabuch (IIG) w „Gazecie Zamojskiej”. Uczniowie mieli okazję poznać szczegóły pracy redakcyjnej, nauczyć się redagować teksty oraz zdobyć podstawy warsztatu dziennikarskiego.

Artykuły trójki uczniów zostały opublikowane w gazetach. Karolina podjęła w swoich tekstach tematy historyczne, Justyna opublikowała rozmowę z hejnalistą zamojskiego Ratusza, a Katarzyna przeprowadziła wywiad z przedstawicielami świata polityki oraz napisała kilka artykułów z takich dziedzin jak: kultura, sprawy społeczne oraz rozrywka.