20.06.2013, autor: M. Twardziszewska

Utalentowany Wiktor

Wiktor Brzuś to osoba, której chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Znamy go wszyscy ze szkolnych uroczystości, podczas których zajmuje się obsługą sprzętu, znają go w szkolnym wolontariacie, którego jest aktywnym członkiem. Jednak na tym działalność Wiktora się nie kończy. Wiktor jest dowódcą Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Płoskiem, od 2008 r. członkiem Zarządu Dowódców Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych w Zamościu.

 Za aktywną działalność w drużynie przy Ochotniczej Straży Pożarnej oraz udział w 120 godzinnym szkoleniu na temat pożarnictwa i ratownictwa medycznego został odznaczony srebrnym medalem. Jest także laureatem powiatowych konkursów wiedzy o pożarnictwie.