04.03.2020, autor: M. Farion

Tajniki bankowości

Na przełomie lutego i marca uczniowie klas pierwszych w ramach zajęć z przedsiębiorczości, uczestniczyli w "lekcji o bankach". Lekcja została przeprowadzona przez panią Jolantę Ekonomiuk - dyrektor jednego z zamojskich banków.

Pani dyrektor przybliżyła naszym uczniom działalność banku "od kuchni" oraz omówiła blaski i cienie pracy w instytucjach bankowych. Uczniowie dowiedzieli się o skarbcu w banku, sortowni pieniędzy, o sprawdzaniu prawdziwości i autentyczności banknotów, o procedurach postępowania w przypadku  posługiwania się pieniądzem fałszywym oraz poznali wiele ciekawostek  z działalności banków, które nie są dostępne dla zwykłego klienta. Zajęcia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy mogli też uzyskać odpowiedzi na wszelkie pytania związane z działalnością instytucji finansowych.