30.01.2020, autor: B. Hawrylak

TEATR ELŻBIETAŃSKI

30 stycznia /czwartek/ uczniowie klas pierwszych obejrzeli w Zamojskim Domu Kultury ciekawy spektakl wystawiony przez aktorów scen krakowskich i inspirowany twórczością dramaturgiczną W. Szekspira.

Aktorzy wcielili się w postacie Trupy Lorda Szambelana, przybliżyli specyfikę gatunkową dramatu Szekspirowskiego i prezentując fragmenty takich dzieł jak „Hamlet”, „Makbet” czy „Romeo i Julia”, podkreślili uniwersalny wydźwięk ukazanych w nich problemów, postaw etycznych i ludzkich namiętności.

Na uwagę zasługuje umiejętne operowanie światłem, dobra gra aktorska, interaktywność i zaangażowanie widzów, jak również interesujące rozwiązania sceniczne. Trzeba przyznać, że nie był to spektakl jednowymiarowy, łatwy w odbiorze, aktorzy w żaden sposób nie próbowali schlebiać publiczności, ale efekt końcowy jest zadowalający, ponieważ ukazuje wybitne dramaty Szekspira jako utwory ciągle ważne i  aktualne, pokazujące niezmienną prawdę o tajemnicach  ludzkiej natury.