30.01.2019, autor: I LO

Sukces uczniów I LO w Międzynarodowym Konkursie Informatycznym

W listopadzie 2018 r. odbył się Międzynarodowy Konkurs informatyczny BÓBR. Bóbr to polska nazwa powołanego do życia w 2004 roku na Litwie międzynarodowego konkursu Bebras z zakresu informatyki oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej. 

15 uczniów z naszej szkoły korzystając z platformy edukacyjnej mCourser przez godzinę rozwiązywało test wykazując się zdolnością myślenia algorytmicznego.

Z przyjemnością informujemy, że Dominik Dębiński z klasy III A uzyskując 105 punktów zajął III miejsce i otrzymał tytuł laureata, a Paweł Lewkowicz i Łukasz Gliwiński z klasy III A uzyskując 98,75 punktów zostali wyróżnieni w konkursie. W marcu odbędzie się uroczyste zakończenie konkursu połączone z wręczeniem nagród laureatom.

Oficjalne wyniki XIII edycji Konkursu Informatycznego „Bóbr”

Konkurs sprawdza myślenie logiczne, analityczne, rozwiązywanie skomplikowanych zadań, mobilizuje do kreatywności i wysiłku intelektualnego. Honorowy Patronat objęło Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Minister Edukacji Narodowej. Do tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr przystąpiło 27188 uczniów reprezentujących 2942 szkoły.

Więcej informacji o konkursie na stronie.

 

http://www.ezamosc.pl/edukacja/item/3767-sukces-uczniow-i-lo-w-miedzynarodowym-konkursie-informatycznym-bobr

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/sukces-uczniow-i-lo-w-miedzynarodowym-konkursie-informatycznym-bobr/?fbclid=IwAR1hYtFY4gDr-rfYhix7CpjifLMpoiTa3_JoQnD-5eP-NdBm0NkadxPfz5s