18.02.2015, autor: M. Podolak

Sukces naszej Szkoły

Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego Fundacji Cerebrum i COPTIOSH w Białymstoku przyznała naszemu Liceum XIV miejsce wśród szkół ponadgimnazjalnych w społeczno-prawnych  olimpiadach przedmiotowych, tematycznych i interdyscyplinarnych organizowanych w RP.