11.10.2020, autor: M. Lis

Sukces matematyczek. Jagiellońskie Warsztaty Matematyczne.

Joanna Karabin z klasy 2A oraz Zuzanna Reszutek z klasy 3A zakwalifikowały się do IV edycji prestiżowych Jagiellońskich Warsztatów Olimpijskich z matematyki, organizowanych przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. To ogromny sukces naszych uczennic, ponieważ konkurencja była bardzo duża. Cykl spotkań obejmuje zajęcia z matematyki/ informatyki, prowadzone przez pracowników, doktorantów i studentów  Wydziału Matematyki i Informatyki, wśród nich jest wielu laureatów olimpiad matematycznej i informatycznej. Tegoroczna edycja, ze względu na sytuację epidemiologiczną, odbywa się całkowicie w trybie zdalnym. Nasi uzdolnieni uczniowie mają szansę brania udziału w warsztatach na mocy podpisanego porozumienia między naszą szkołą, czyli I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamościu i Wydziałem Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

W poprzednich edycjach warsztatów brali udział uczniowie z wielu szkół Polski południowej. Uczestnicy warsztatów zdobywają najwyższe miejsca w Olimpiadzie Matematycznej, jak i Informatycznej, jak również w prestiżowych zawodach międzynarodowych (International Mathematical Olympiad, European Girls Mathematical Olympiad, Middle European Mathematical Olympiad, Romanian Masters of Mathematics).

Koordynatorami projektu są: p. Agnieszka Muszyńska-Brzyska i p. Grzegorz Nogas.