07.12.2018, autor: M. Adamczuk

„Suitcase of memory”

W dniu 30 listopada odbył się warsztat w ramach  projektu eTwinning „Suitcase of memory” współrealizowanego wraz ze szkołami z Chorwacji oraz USA poświęconemu kształtowaniu krytycznego myślenia, wzrostu samoświadomości oraz tolerancji w oparciu o tematykę związaną z Holokaustem.

 

Punktem wyjścia był krótki wykład na temat przyczyn powstawania i rozpowszechniania antysemickich postaw przed wybuchem II wojny światowej w Niemczech przygotowany przez opiekuna projektu p. Mieczysławę Adamczuk. 

 

Kolejna część warsztatu poświęcona była kształtowaniu ludzkiej tożsamości  - „Who are we?”. Spotkanie zakończyło się prezentacją tytułowej bohaterki projektu – Hany Brady, będącej jednocześnie wprowadzeniem do kolejnych warsztatów.  W projekcie bierze udział 12 uczniów z klasy 2 b.