05.06.2017, autor: 1 LO

Stypendia motywacyjne kl. III

ABSOLWENCI KLAS TRZECICH!

 

Informujemy, że do odbioru są stypendia motywacyjne oraz decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego.