05.06.2017, autor: I LO

Stypendia motywacyjne kl. III

ABSOLWENCI KLAS TRZECICH!

 

Informujemy, że do odbioru są stypendia motywacyjne oraz decyzje o przyznaniu stypendium szkolnego.