07.03.2021, autor: M. Podolak

Stawką indeksy AGH

Podczas ostatniego weekendu w naszej szkole odbywały się się zawody okręgowe Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy Indeks Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Gościliśmy uczniów z całej Lubelszczyzny, którzy z powodzeniem przeszli przez eliminacje szkolne. Egzaminy obejmowały przedmioty: matematyka z informatyką, fizyka, chemia oraz geografia z elementami geologii, a nadzorowali je pracownicy krakowskiej Uczelni. Stawką są indeksy AGH – uczelni często wybieranej przez uczniów zainteresowanych naukami ścisłymi. W zawodach uczestniczyła liczna reprezentacja /ponad 30/ naszych uczniów.