17.10.2016, autor: M. Twardziszewska

"Przeszczepy tkanek i narządów - szansa na zdrowie i życie"

Ostatnio w naszej szkole (13 października 2016 r.) odbyło się w auli spotkanie klas biologiczno-chemicznych i społecznych ze specjalistami z dziedziny transplantologii. Jest to nauka zajmująca się przeszczepianiem komórek, tkanek i narządów. Rozpoczęło się przywitaniem oraz badaniem ankietowym złożonym z dwóch części - początkowej i końcowej. Każdy miał za zadanie anonimowo wypełnić ankietę, która krótko oceniała naszą wiedzę na temat transplantologii. Następnie uczniowie oglądali film edukacyjny pt. "Przeszczepy tkanek i narządów - szansa na zdrowie i życie".

Najciekawsza jednak była część, kiedy kadra specjalistów rozpoczęła dyskusję - ksiądz prof. Piotr Morciniec (Dyrektor instytutu Nauk o Rodzinie, Kierownik Katedry Bioetyki i Etyki Społecznej Uniwersytetu Opolskiego Wydziału Technologicznego w Opolu), dr Adam Mały (specjalista chirurgii ogólnej, koordynator transplantologiczny Kliniki Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego w Katowicach), Jan Malinowski (osoba po przeszczepie serca), Jolanta Wszołek (prezes NZOZ FRK Homograft Sp. z.o.o. (Banku Tkanek) w Zabrzu). 

Padały ciekawe pytania, np. "jak żyje się z nowym sercem?", "na czym polega oddawanie narządów?", "jakie są warunki oddawania narządów?". Nie było ani chwili ciszy, co podkreśla wysokie zainteresowanie przyszłych studentów medycyny i kierunków społecznych. Dla pierwszych, odważnych pytających goście przygotowali małe prezenty w postaci koszulek promujących transplantologię.

 

Na koniec uczniowie wypełnili drugą część ankiety, w której oceniali swoją wiedzę na dany temat po zakończeniu wykładu. Na pewno każdy też zadał sobie pytanie w swoim sumieniu, czy sam chce wspomagać potrzebujących biorców tkanek, narządów i komórek.

Większość oceniła prelekcję bardzo pozytywnie, gdyż niewiele mówi się o transplantologii, a ciekawość nie maleje.