18.09.2017, autor: P. Adamowicz

Porozmawiajmy o Europie

18.09.2017 r. o godz. 10.00 uczniowie klas II F i III A naszej szkoły wzięli udział w spotkaniu z Rafałem Szyndlauerem, doradcą ds. politycznych i prawnych Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.  Wykład otwarty miał miejsce w Collegium Novum WSZiA.

Rozmówcą Szyndlauera był dr hab. Wojciech Orłowski - konstytucjonalista, pracownik naukowy UMCS i WSZiA. Rozmowa dotyczyła bieżących tematów i przyszłości UE w odniesieniu do orędzia Przewodniczącego KE J. C. Junkcera z 13.09.2017 r.  o stanie UE i je przyszłości. Mówiono m.in. o kryzysie migracyjnym, praworządności w Unii Europejskiej, o drodze Polski do strefy euro, łamaniu konstytucji, przyszłości naszego miasta. Każda z zebranych na sali osób mogła zadawać pytania i włączyć się do rozmowy.