14.11.2013, autor: K. Flak (kl. 2j)

Pomoc najmłodszym

Święty Mikołaj zazwyczaj kojarzy się nam z postacią starszego mężczyzny z białą brodą ubranego w czerwony strój z wielkim workiem prezentów na plecach, przeciskającym się przez kominy domów wszystkich dzieci.

Wedle różnych wierzeń zamieszkuje on Laponię... jednak w tym roku pracownicy Organizatora Pieczy Zastępczej i Wspierania Rodziny w Zamościu zaprosili Świętego Mikołaja do swojej siedziby i razem z elfami chcą rozdawać prezenty dzieciom wychowującym się w rodzinach zastępczych oraz dzieciom pochodzącym z rodzin przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze z terenu Miasta Zamość.

Niestety "wór z prezentami" jest wciąż pusty dlatego Samorząd naszego Liceum organizuje akcję "paczka słodyczy". Każda klasa jest zobowiązana do przygotowania takiej paczki i zwrócenia się z nią do Wiktora Brzusia (kl. 2j), który będzie je przechowywał aż do pojawienia się Świętego Mikołaja.