02.03.2015, autor: M. Tomaszewski

Pamięć o Żołnierzach Wyklętych

Zgodnie z uchwałą z dnia 3 lutego 2011 roku pierwszy dzień marca poświęcony jest pamięci o „Żołnierzach Wyklętych”. Pierwszy raz określenie „żołnierze wyklęci” użyte zostało w 1993 roku w odniesieniu do wystawy „Żołnierze Wyklęci - antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 r.”  Od tej pory sformułowanie to używane jest w odniesieniu do osób, które w powojennej Polsce uczestniczyły w antykomunistycznym, niepodległościowym podziemiu stawiającym opór sowietyzacji Polski i podporządkowaniu jej ZSRR.

W niedzielę 1 marca odbyły się w Zamościu obchody z okazji Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. O godzinie 12.00 w zamojskim Kościele Garnizonowym przy ul. Wojska Polskiego została odprawiona msza święta.  Później uroczystości przeniosły się pod tablicę upamiętniającą byłą katownię UB przy ul. Kolegiackiej. Żołnierzy antykomunistycznego i niepodległościowego podziemia wspominali poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i prezydent Zamościa Andrzej Wnuk.

Na koniec uroczystości odbył się apel poległych, a pod tablicą pamiątkową zostały złożone kwiaty i wieńce. Naszą szkołę wraz z pocztem sztandarowym reprezentowała klasa Ie.