23.06.2016, autor: A. Waszek

Nagrodzeni przez Prezydenta

22 czerwca Prezydent Miasta Zamość Pan Andrzej Wnuk wręczył nagrody dla najlepszych uczniów zamojskich szkół ponadgimnazjalnych. Z naszej szkoły nagrody otrzymali:

Oliwia Wiktoria Rybczyńska - Olimpiada Języka Łacińskiego

Aleksandra Kwiecińska - Olimpiada Języka Łacińskiego

Marcin Witkowski - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie

Ilona Rębisz - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Inga Szczerbińska - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka 

w Świecie Współczesnym, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP

Krzysztof Łoza - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o III RP, Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada Solidarności Dwie Dekady Historii

Paweł Flis - Olimpiada Chemiczna, Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH 

Damian Koss - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Patrycja Cieplicka - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Daniel Rybak - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym

Adrian Bieliński - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Piotr Gałaszkiewicz - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Dominik Leńczuk - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

Adrian Michalczuk - Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH

 

Krzysztof Łoza, nasz multiolimpijczyk, otrzymał statuetkę „Optimus Optimorum”.

Nagrodzeni zostali również nauczyciele, dzięki którym, nasi uczniowie odnieśli wiele znaczących sukcesów. Pan Rezydent wręczył Dyplomy uznania „W uznaniu wielkiego wkładu pracy pedagogicznej na rzecz wzbogacania wiedzy i umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych oraz wysiłku włożonego w kształtowanie osobowości młodego pokolenia Polaków stanowiących podwaliny dla rozwoju nowoczesnego społeczeństwa gratuluje dotychczasowych osiągnięć…” olimpiad i konkursów przedmiotowych. Dyplomy otrzymali:

p. Zygmunt Kamiński, p.Włodzimierz Kuśmierczuk, p. Maria Bubiłek, p. Andrzej Mazurkiewicz, p. Mirosława Podhajny, p. Paulina Adamowicz

Dyrektora Szkoły p. Zygmunta Kamińskiego reprezentowała p. dyrektor Agata Waszek

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/najlepsi/#jp-carousel-11115

http://www.kurierzamojski.pl/wiadomosci/najlepsi/

http://zyciezamoscia.pl/miejsca/szkoly/najlepsi-za-schodach-zamojskiego-ratusza/