02.03.2016, autor: M. Lis

Młodzi poloniści nagrodzeni!

Dnia 1 marca w auli naszego liceum odbył się drugi – oratorski etap VII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. Siedmioro uczniów wyłonionych po pisemnym etapie, w obecności widzów – szkolnych kolegów, wygłosiło samodzielnie przygotowane prezentacje, ukazując bogactwo środowiskowych odmian polszczyzny na przykładzie  wybranych socjolektów.

W komisji oceniającej  zasiadały: pani dyrektor Bożena Krupa – przewodnicząca, Małgorzata Twardziszewska  oraz  organizatorki konkursu - Krystyna Kamińska i Magdalena Lis.

Komisja  nagrodziła następujące osoby:

Oliwia Rybczyńska z III h  - I miejsce 

Jagoda Madejczyk z I d  - II miejsce

Szymon Wiśniewski z I i  - III miejsce

Olga Mołdoch z II k - wyróżnienie

Publiczność natomiast, nagrodziła Oliwię Rybczyńską  z III h

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz wartościowe książki.    

Na zakończenie młodzież wysłuchała montażu poetycko-muzycznego przygotowanego przez uczniów pod kierunkiem pani Beaty Hawrylak.

Prezentacje nagrodzonych uczniów zostaną zamieszczone na szkolnym blogu. Komisja wyraziła zadowolenie z wysokiego poziomu wypowiedzi uczniowskich, co potwierdza słuszność idei konkursu popularyzującego wiedzę o języku polskim.