25.03.2015, autor: M. Podolak

Mistrzynie ortografii francuskiej

Zawiłości języka Racina i Woltera nie są straszne naszym uczennicom. Małgorzata Stefańczyk, Aleksandra Kwiecińska i Joanna Zaremba zajęły 3, 5 i 6 miejsce w międzyszkolnym konkursie „Champion del’Orthographe française” organizowanym przez Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE i II LO w Zamościu. 

Świat kultury francuskiej uczennicom przybliża p. Katarzyna Gwozda-Wyszyńska. Félicitations!