18.04.2012, autor: M. Twardziszewska

Matematycznie w ILO

Karol Trybalski (3a) i Krzesimir Korona (3a) zostali laureatami Konkursu matematycznego dla szkół ponadgimnazjalnych organizowanego pod patronatem  Dziekana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki UMSC w Lublinie. Tytuł finalisty uzyskali: Tomasz Czerwieniec (1a), Bartosz Kołodziejczuk (2b) i Paweł Leleń (3b). Do konkursu uczniów przygotowała prof. Maria Bubiłek.
Do finału Powszechnego Internetowego Konkursu dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka organizowanego przez Wydział Matematyki i Nauk Informatycznych Politechniki Warszawskiej zakwalifikowali się: Karol Trybalski (3a), Krzesimir Korona (3a), Dariusz Syc (3b), Przemysław Skiba (3a). Opiekunem finalistów jest prof. Maria Bubiłek.