21.01.2020, autor: M. Podolak

Marcin w finale Olimpiady Historycznej

Marcin Sokołowski /2e/ został zakwalifikowany do finału XLVI Olimpiady Historycznej. Jak podkreślono w piśmie Komitetu Okręgowego Olimpiady w Lublinie, Marcin jako jedyny uczestnik zawodów II etapu otrzymał oceny celujące z obu części egzaminu (pisemnej i ustnej). Zdobył komplet 100 punktów, a swoją wiedzą zaimponował egzaminatorom.

Gratulujemy serdecznie uczniowi oraz opiekunowi - panu Michałowi Pałczyńskiemu.